VV grafické studio

Grafick√Ĺ design


Poskytujeme i sluŇĺbu “grafick√Ĺ design”: spln√≠me do posledn√≠ho detailu vaŇ°e pŇô√°n√≠. Z√°kladem naŇ°√≠ pr√°ce je kreativnost, pruŇĺnost a vyhovńõn√≠ pŇô√°n√≠ z√°kazn√≠kŇĮ.

Pokud potŇôebujete poutav√Ĺ a nepŇôehl√©dnuteln√Ĺ design, tak n√°s nev√°hejte kontaktovat.

Vysok√° odbornost

N√°vrhy pŇôiprav√≠ profesion√°ln√≠ grafici.

Rozsah referencí

M√°me za sebou √ļspńõŇ°n√© projekty.

Efektivní komunikace

Rychl√© jedn√°n√≠ je u n√°s samozŇôejmost√≠.

Tvorba loga | VV grafické studio
Návrh loga - World of Maui | VV grafické studio
Nové logo - Urban media | VV grafické studio 5
Logo - Matti & Leo | VV grafické studio
Tvorba loga | VV grafické studio
Nové logo - Urban media | VV grafické studio 2
VytvoŇôen√≠ logotypu - Panels.cz | VV grafick√© studio

NapiŇ°te n√°m nez√°vaznńõ o vaŇ°em projektu.

Jak u nás probíhá

Tvorba loga


 • 1. F√ĀZE

  Zańć√≠n√°me

  Konzultace s klientem

  S klientem prokonzultujeme poŇĺadavky a vize na osobn√≠ schŇĮzce, video konzultaci nebo pŇôes email. Preferujeme osobn√≠ pŇô√≠stup, nicm√©nńõ jsme schopni pŇôizpŇĮsobit zpŇĮsob konzultace klientov√Ĺm moŇĺnostem.

 • 2. F√ĀZE

  TvoŇô√≠me

  Zańć√≠n√°me tvoŇôit

  MyŇ°lenky naŇ°ich klientŇĮ prokonzultujeme na schŇĮzce, kde spoleńćnńõ vymysl√≠me smńõr a styl, kter√Ĺm by se logo mńõlo ub√≠rat. Jeden z naŇ°ich zkuŇ°en√Ĺch grafikŇĮ posl√©ze nańćrtne prvn√≠ n√°vrhy.

 • 3. F√ĀZE

  PŇôevod do vektoru

  PŇôevod do vektorov√© grafiky

  PŇôipraven√© n√°ńćrty spoleńćnńõ projdeme a ty nejlepŇ°√≠ zańćneme vytv√°Ňôet ve vektorov√© grafice. V grafick√©m programu grafik n√°slednńõ zdokonal√≠ tvary a uvede do rovnov√°hy geometrick√© proporce n√°vrhu.

 • 4. F√ĀZE

  Dokonńćujeme

  Koneńćn√° podoba a fin√°ln√≠ √ļpravy

  V t√©to chv√≠li dolad√≠me posledn√≠ detaily. Bereme samozŇôejmńõ v potaz pŇô√≠sn√° krit√©ria pro tvorbu loga tak, aby jeho v√Ĺsledn√° podoba byla aplikovateln√° na jak√©koliv prezentańćn√≠ materi√°ly.

 • 5. F√ĀZE

  PŇėEDSTAVEN√ć LOGA

  pŇô√≠prava Vizualizace

  Grafik n√°slednńõ zhotov√≠ nejrŇĮznńõjŇ°√≠ 3D vizualizace, aby si klient dok√°zal logo re√°lnńõ pŇôedstavit. Takto pŇôipraven√© prezentańćn√≠ n√°vrhy zas√≠l√°me k v√Ĺbńõru klientovi. Klient si pot√© vyb√≠r√° variantu, kter√° mu vyhovuje nejv√≠ce, je zde samozŇôejmńõ prostor i na pŇô√≠padn√© korektury dle poŇĺadavkŇĮ zadavatele.