Rozsah projektu

  • Logo a prezentace firmy

Realizace

  • leden 2018
  • mavericks.legal

Navrhli jsme logo pro projekt Mavericks. Jedná se o advokátní kancelář pro 3. tisíciletí, dobu robotů a umělou inteligenci.

Vytvořený logotyp reflektuje hlavní hodnoty firmy, mezi které patří využívání nejmodernějších technologií, mimořádná efektivita a také komplexnost právních služeb na jednom místě.