Browsing tag:

reklama


Jelikož mají v dnešní době sociální sítě vysoký potenciál klientů, je pouze logické se na tuto skupin zaměřit i v rámci firemního či webového marketingu a směřovat tímto směrem svou reklamu. Social Media Marketing se naprosto liší od standardního marketingu na poli masových médií. Průzkumy ukazují, že lidé na sociálních sítích jsou díky přátelskému prostředí[…]

Více informací